Anti-counterfeit

LUXURY HAIRCARE B.V. ANTI-NAMAAKBELEID


Bestrijding van namaakproducten

Luxury Haircare B.V. is vastbesloten om de strijd tegen namaakproducten aan te gaan en zet zich in om de authenticiteit en kwaliteit van haar producten te waarborgen. Wij investeren aanzienlijke middelen en inspanningen om namaakproducten tegen te gaan en het publiek bewust te maken van de risico's die gepaard gaan met het kopen van dergelijke producten.

Wij zijn toegewijd aan het beschermen van onze intellectuele-eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, patent, handelsmerken en andere eigendomsrechten. Dit omvat het nemen van wettelijke stappen tegen vervalsers en samenwerking met de autoriteiten.

Onze strategie omvat controle over alle fasen van het productie- en distributieproces, vanaf de creatie tot aan de verkoop, om onze klanten de garantie te bieden dat zij authentieke producten aanschaffen.

Het belang van de strijd tegen namaakproducten

Luxury Haircare B.V. erkent dat de strijd tegen namaakproducten niet alleen gericht is op het beschermen van ons merk, maar ook op het behouden van onze creativiteit, expertise en productkwaliteit. Bovendien streven we ernaar consumenten te beschermen tegen producten die schadelijk kunnen zijn voor hun gezondheid.

Onze acties tegen namaakproducten

Om namaakproducten tegen te gaan, onderneemt Luxury Haircare B.V. wettelijke stappen en werkt samen met relevante instanties op verschillende niveaus. Dit omvat het aanpakken van producenten, groothandelaars, retailers en het controleren van logistiek, opslag en betalingen.

We maken gebruik van de wetgeving in de landen waar we actief zijn en werken samen met wetshandhavingsinstanties om de verkoop van namaakproducten te bestrijden. Dit omvat voortdurende juridische stappen tegen vervalsers en nauwe samenwerking met politie en douane.

Online namaakproducten

Luxury Haircare B.V. monitort voortdurend online platforms om de verkoop van namaakproducten tegen te gaan. We werken er continu aan om inbreuken op ons merkrecht aan te pakken en de zichtbaarheid van namaakproducten te verminderen.

Wij benadrukken dat officiële Luxury Haircare B.V.-producten alleen verkocht worden via geautoriseerde kanalen. Klanten moeten alert zijn op verdachte aanbiedingen online en weten dat onze Fiona Franchimon Haircare en Nº1 HAIRPINS niet verkocht worden via ongeautoriseerde websites.

Herkenning van echte producten

Luxury Haircare B.V. kan geen gedetailleerde informatie verstrekken over hoe onze authentieke producten te herkennen zijn, buiten de informatie die op www.fionafranchimon.com verstrekt wordt. Dit om vervalsers niet in de kaart te spelen. Over het algemeen geldt echter dat buitengewoon lage prijzen, twijfelachtige verkooppunten en kwaliteitsgebreken wijzen op mogelijke namaakproducten.


Vragen of melding maken van namaakproducten

Voor vragen of het melden van vermeende namaakproducten, neem contact op met ons anti-namaakteam via info@fionafranchimon.com.